Thời hạn giữ số thuê bao trả sau

Thời hạn giữ số thuê bao trả sau

Thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng theo mẫu đã giao kết(chính thức áp dụng từ ngày 01/10/2020)

Tạm ngừng cung cấp dịch vụ, khôi phục cung cấp dịch vụ do chủ thuê bao chưa thanh toán đủ cước:

- Tạm ngừng cung cấp một phần dịch vụ, bao gồm: thoại chiều đi; nhắn tin chiều đi và truyền dữ liệu, nếu sau thời hạn thanh toán cước chủ thuê bao chưa thanh toán đủ cước theo thông báo. Thời hạn thanh toán cước 07 ngày kể từ ngày chủ thuê bao nhận được thông báo cước.

- Tạm ngừng toàn bộ dịch vụ (chiều đi, đến), bao gồm: thoại, nhắn tin và truyền dữ liệu nếu sau 15 ngày kể từ ngày tạm ngừng một phần dịch vụ mà chủ thuê bao chưa thanh toán đủ cước theo thông báo.

- Chấm dứt hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ và tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng theo quy định nếu sau 45 ngày (30 ngày khóa 2 chiều + 15 ngày chờ khôi phục) kể từ ngày tạm ngừng toàn bộ dịch vụ mà chủ thuê bao chưa thanh toán đủ cước theo thông báo. Trong trường hợp này, chủ thuê bao vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán tiền nợ cước theo quy định.

- Trong thời gian tạm ngừng cung cấp một phần dịch vụ hoặc tạm ngừng cung cấp toàn bộ dịch vụ, nếu chủ thuê bao thanh toán đủ cước theo thông báo, thực hiện khôi phục cung cấp dịch vụ cho chủ thuê bao trong vòng tối đa 04 giờ kể từ thời điểm chủ thuê bao bao thanh toán đủ cước theo thông báo.

- Sau khi chấm dứt hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ, chủ thuê bao liên hệ Điểm CCDV tương ứng làm thủ tục đăng ký mới nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng.

- Sau khi chấm dứt hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ, số thuê bao được đưa về kho số để cung cấp cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu tùy chọn.

quy-dinh-thoi-gian-giu-so-vinaphone

Tạm ngừng cung cấp dịch vụ, và khôi phục cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của chủ thuê bao:

- Tạm ngừng cung cấp một phần dịch vụ, bao gồm: thoại chiều đi, nhắn tin chiều đi và truyền dữ liệu. Thời hạn tạm ngừng cung cấp dịch vụ là 30 ngày kể từ thời điểm được ấn định trong văn bản yêu cầu của chủ thuê bao (Phiếu yêu cầu theo mẫu, tính từ thời điểm yêu cầu tạm ngưng lần đầu trong trường hợp nếu chủ thuê bao có gia hạn tạm ngưng kế tiếp) và chấp thuận việc tạm ngừng một phần dịch vụ của đơn vị (thuộc TCT) giao kết hợp đồng theo mẫu và ĐKGDC (tiếp nhận Phiếu yêu cầu).

- Tạm ngừng cung cấp toàn bộ dịch vụ, bao gồm: thoại, nhắn tin và truyền dữ liệu. Thời hạn tạm ngừng cung cấp dịch vụ là 30 ngày kể từ thời điểm được ấn định trong văn bản yêu cầu của chủ thuê bao (Phiếu yêu cầu theo mẫu, tính từ thời điểm yêu cầu tạm ngưng lần đầu trong trường hợp nếu chủ thuê bao có gia hạn tạm ngưng kế tiếp) và chấp thuận việc tạm ngừng một phần dịch vụ của đơn vị (thuộc TCT) giao kết hợp đồng theo mẫu và ĐKGDC (tiếp nhận Phiếu yêu cầu và hoàn tất thủ tục nghiệp vụ).

- Việc tạm ngừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ theo yêu cầu của chủ thuê bao chỉ được chấp thuận khi chủ thuê bao đã thanh toán hết nợ cước và/ hoặc cước sử dụng phát sinh đến thời điểm yêu cầu tạm ngừng và đóng phí tạm ngừng sử dụng dịch vụ theo quy định hiện hành.

- Trong thời gian tạm ngừng sử dụng dịch vụ, nêu chủ thuê bao có văn bản (Phiếu yêu cầu, tại Điểm CCDV) đề nghị khôi phục sử dụng dịch vụ và đã thanh toán các khoản cước phát sinh nếu có trong thời gian tạm ngừng, thực hiện khôi phục cung cấp dịch vụ cho chủ thuê bao trong vòng tối đa 04 giờ kể từ thời điểm chấp thuận văn bản đề nghị khôi phục của chủ thuê bao.

- Sau thời hạn tạm ngừng sử dụng dịch vụ, nếu chủ thuê bao không có đề nghị khôi phục sử dụng dịch vụ bằng văn bản, thì việc tạm ngừng được mặc định gia hạn, nhưng tổng thời gian tạm ngừng dịch vụ bao gồm cả thời gian gia hạn không quá 30 ngày đối với hình thức tạm ngừng toàn bộ dịch vụ.

- Sau thời hạn 30 ngày đối với hình thức tạm ngừng cung cấp toàn bộ dịch vụ, thực hiện chấm dứt hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ và tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng theo quy định.

- Sau khi chấm dứt hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ, số thuê bao được đưa về kho số để cung cấp cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu tùy chọn.

chuyen-mang-giu-so

Tham khảo thêm:

Khuyến mãi VinaPhone trả sau tại TPHCM ⇒ tại đây ⇐

Hướng dẫn chuyển mạng giữ số ⇒ tại đây ⇐

@: thoi gian giu so, chan chieu goi di, chan chieu goi den, chan 2 chieu, khoa 1 chieu, khoa 2 chieu, thue bao tra sau, thoi han huy sim


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung