Chữ ký điện tử SmartCA cho bệnh viện - VNPT TP.HCM


VNPT SmartCA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa của VNPT, đáp ứng theo tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIDAS của Châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông. VNPT SmartCA sẵn sàng tích hợp với các phần mềm, ứng dụng giúp khách hàng thực hiện các giao dịch ký số một cách an toàn, thuận tiện.

Tính năng đã có của dịch vụ VNPT SmartCA:

  • Ký số từ xa thông qua thiết bị di động (SmartPhone, Tablet)
  • Quản lý thông tin chứng thư số.
  • Quản lý tài liệu, văn bản đã thực hiện ký số
  • Tích hợp với các ứng dụng, phần mềm sử dụng ứng dụng ký số để chứng thực văn bản, giao dịch điện tử.

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung